Kompresyon Tedavisinde Bilimsel Kanıtlar

Aşağıda kompresyon tedavisinin kronik damar yetmezliği hastalıklarındaki etkilerini gösteren iki bilimsel çalışmanın sonuçları özetlenmiştir. Hugo Partsch1’nin editörlüğünü yaptığı çalışma 2003 senesinde Uluslarası Pleboloji Birliği (IUP) tarafından organize edilen uzmanlar toplantısının sonuçlarını göstermektedir (Tablo1). Kompresyon tedavisinde tavsiye düzeyleri A, B ve C olmak üzere üç düzeyde derecelendirilmiştir. Buna göre; A düzeyi istatistiksel anlamlık derecesi yüksek, büyük randomize kontrollü çalışmalar ve homojen sonuçların geçerli olduğu meta analizleri, B düzeyi istatistiksel anlamlılık derecesi yüksek küçük popülasyonlu randomize kontrollü çalışmalar ve istatistiksel anlamlılık derecesi yüksek tek randomize kontrollü çalışmayı, C düzeyi randomize kontrollü olmayan gözlemsel çalışmaları ve uzmanların arasında fikir birliği sağladıkları durumları göstermektedir.

 

Aşğıdaki tabloda, klinik endikasyonlar ve Avrupa CEN kurallarına uygun olarak basınç sınıflarına göre (sınıf A, I, II, III) tavsiye düzeyleri göstermiştir. Kronik damar yetmezliği hastalıkları CEAP sınıflandırılmasına göre şu şekilde ayrılmaktadır: CO-görülmeyen varis, C1 teleangistasias, C2- büyük varikoz venler, C3- ödem, C4-cilt değişiklikleri, C5-ülser skarı, C6- venöz ülser. Marcondes Figueiredo2, Uluslararası Kompresyon Kulübü’nün Kasım 2007’de Paris’teki toplantısındaki bilimsel kanıtları özetlemiştir (Tablo2)

 

Tablo 1: Kompresyon Tedavisinde Bilimsel Kanıtlar, Hugo Partsch (2003)

 

 

ENDİKASYONLAR Ccl A Ccl I Ccl II Ccl III
C0, C1 semptomları B B
Sklero tedavisinden sonra C1 B B
C2 asemptomatik C
C2 semptomatik C
C2 hamilelik B B
ameliyattan sonra C2 C C C
Sklero tedavisinden sonra C2 C B-C
C3 B
C4b (LDS) B
C5 B B B
C6 B
DVT Önlemesi A-B A-B
Uçak yolculuğu B B
DVT Tedavisi B B
PTS önlemesi B B A
Lenfödem C C

 

DVT= Derin Ven Trombozu, PTS=Post Tromboz Sendrom

 

Tablo 2: Kompresyon Tedavisinde Bilimsel Kanıtlar, Marcondes Figueiredo (2009)

 

 

ENDİKASYONLAR Basınç (mm Hg)
10-20 20-30 30-40
C0 s 1B
C1 s 1B
Sklero tedavisinden sonra C1 s 1B
C2 a, s 1B 2B
C2 hamilelik 1B 1B
C3 önleme 1B
C3 tedavi 2B
C4 B 1B 1B
C5 2B 1A
C6 1B
C6 B
VTE Önleme 1A
VTE Tedavisi 1B
PTS Önleme 1A
PTS Tedavisi 2B
Lenfödem Tedavisi 1B

 

a=asemptomatik; s=semptomatik; PTS=Trombotik sonrası sendrom; VTE= venöz tromboembolizm

Varimed Medikal San.ve Tic. Ltd.Şti.
Terazidere Mah. Davutpaşa Çiftehavuzlar Cad. No: 28/30 Bayrampaşa 34035 İstanbul Türkiye 
Tel : +90 212 493 02 35 Pbx Fax : +90 212 544 12 14 E-mail : info@varimed.com.tr 
Web Tasarım GM