Kompresyon Tedavisinde Bilimsel Kanıtlar

Hugo Partsch’nin editörlüğünü yaptığı çalışma 2003 senesinde Uluslarası Pleboloji Birliği (IUP) tarafından organize edilen uzmanlar toplantısının sonuçlarını göstermektedir.

Hugo Partsch1’nin editörlüğünü yaptığı çalışma 2003 senesinde Uluslarası Pleboloji Birliği (IUP) tarafından organize edilen uzmanlar toplantısının sonuçlarını göstermektedir. Kompresyon tedavisinde tavsiye düzeyleri A, B ve C olmak üzere üç düzeyde derecelendirilmiştir. Buna göre; A düzeyi istatistiksel anlamlılık derecesi yüksek, büyük randomize kontrollü çalışmalar ve homojen sonuçların geçerli olduğu meta analizleri, B düzeyi istatistiksel anlamlılık derecesi yüksek küçük popülâsyonlu randomize kontrollü çalışmalar ve istatistiksel anlamlılık derecesi yüksek tek randomize kontrollü çalışmayı, C düzeyi randomize kontrollü olmayan gözlemsel çalışmaları ve uzmanların aralarında fikir birliği sağladıkları durumları göstermektedir. Klinik endikasyonlar ve Avrupa CEN kurallarına uygun olarak basınç sınıflarına göre (sınıf A, I, II, III) tavsiye düzeyleri gösterilmiştir. Kronik damar yetmezliği hastalıkları CEAP sınıflandırmasına göre şu şekilde ayrılmaktadır: C0 – görülmeyen varis, C1 – teleangistasias, C2 – büyük varikoz venler, C3 – ödem, C4 – cilt değişiklikleri, C5 – ülser skarı, C6 – venöz ülser.Marcondes Figueiredo2 Uluslararası Kompresyon Kulübü’nün Kasım 2007’de Paristeki toplantısındaki bilimsel kanıtları özetlemiştir.1 Hugo Partsch, ”Evidence Based Compression Therapy” Journal of Vascular Diseases, Volume 32, Supplement 63, December 2003.2Marcondes Figueiredo, “Scientific Evidence of Compression Treatment”, Journal of Vascular Brasiliero” Volume 8, No:2, June 2009.Kompresyon Tedavisinde Bilimsel Kanıtlar